БизнесНовиниРегионални

МИГ Бяла Слатина отвори прием по две мерки

Сдружение МИГ Бяла Слатина отвори прием по две мерки от Програмата за развитие на селски райони.

4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” са отворените към момента процедури. Кандидати могат да бъдат земеделски стопани, юридически лица и признати групи или организации на производители.

Допустими са само кандидати със седалище за юридическите лица и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ. Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не трябва да е по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Размера на финансирането и по двете мерки е до 120 000 лв., като безвъзмездната помощ е 50 % от общия размер на допустимите разходи по проектното предложение.

Заявленията се подават електронно на адрес https://eumis2020.government.bg/, където трябва да имате активна регистрация.

Повече информация може да получите на страницата на Сдружението http://www.mig-bsl.com/index.php/2017-06-26-06-37-36/2018-06-11-12-46-13 или в офиса на Сдружение МИГ Бяла Слатина.

Краен срок за подаване на проектите е съответно 14.01.2019 г. за  мярка 4.1 и 21.01.2019 г. за мярка 4.2.

Вашият коментар

Регистрация

Забравена парола?

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com