НовиниПолитикаРегионални

Областният управител върна за ново разглеждане решението за 10-те млн. лв.

Със своя заповед областният управител Стефан Красимиров връща за ново обсъждане решението, с което Общинският съвет – Бяла Слатина е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер 10 милиона лева и срок за погасяване двеста и четиридесет месеца с цел реализиране на инвестиционен проект в полза на местната общност („Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“).

Решението е административен акт и  следва да отговаря на изискванията на чл. 59 от АПК – да съдържа фактическите и правните основания за издаването му. Трябва освен това да са спазени процесуалните правила и императивните разпоредби на закона. В случая тези изисквания са били нарушени.

Съгласно чл. 13 от Закона за общинския дълг кметът на общината внася предложение за поемане на дълг, което се разглежда и одобрява от общинския съвет. Предложение от кмета на общината представлява единственият възможен акт за сезиране на съвета, но в материалите за заседанието на Общински съвет – Бяла Слатина такова предложение изобщо липсва. Вместо това Общинският съвет е обсъдил доклад на председател на постоянна комисия и въз основа на него е приел решението.

В Закона за общинския дълг също така са разписани задължителни изисквания към предложението за поемане на дългосрочен дълг, а именно – да е придружено от пълно описание на проекта и да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта, включително и влиянието на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

В мотивите към решението на Общински съвет – Бяла Слатина тези изисквания на закона не са отразени.

По тези причини областният управител връща решението за ново обсъждане от Общински съвет – Бяла Слатина.

Пълният текст на заповедта може да прочетете ТУК.

Вашият коментар

Регистрация

Забравена парола?

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com