НовиниПолитикаРегионални

Решението за заема от 10 млн. лв. на Общинския съвет влиза в съда

С нова заповед от 4 Май, областният управител Красимир Стефанов, върна решението за заема от 10 млн. лв. за втори път. Така спорът между двете институции относно поемането на дългосрочен общински дълг, ще бъде разгледан от административния съд във Враца.

Оказва се, че не са изпълнени пропуските от първия път, когато същото решение беше върнато за преразглеждане от местния парламент. На проведено на 20.04.2022 г. заседание, Общинският съвет – Бяла Слатина е приел повторно решението, без да се съобрази с изложените в заповедта за връщане доводи за незаконосъобразност.

В мотивите си Стефанов, дава ясно да се разбере, че Решение № 658 на Общинския съвет – Бяла Слатина е издадено в противоречие със Закона за общинския дълг.

  1. Съгласно чл. 13 от Закона за общинския дълг кметът на общината внася предложенията за поемане на дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет. Именно такова предложение представлява единствения акт за сезиране на съвета, но в материалите по заседанието такова не е налице. Вместо това Общинският съвет е обсъдил доклад на председател на постоянна комисия.
  2. В чл. 14, т. 2 и т. 3 от Закона за общинския дълг се съдържат задължителни изисквания към предложението за поемане на дългосрочен дълг:
    – да е придружено от пълно описание на проекта;
    – да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта,
    включително и влиянието на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на
    дълга върху бюджета на общината.

Така Решение № 658 на Общинския съвет за поемане на общински дълг в размер до 10 млн. лв., е прието от областния управител като незаконосъобразно. Същото на основание чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА е оспорено и е изпратено до Административния съд – Враца с молба за отмяната му като незаконосъобразно.

Вижте цялата Заповед № ПО-07-11/04.05.2022 г.

Вашият коментар

Регистрация

Забравена парола?

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com