НовиниПолитикаСъбития

С по-висока цена за водата ни посреща 2024 година

Открито заседание и обществено обсъждане по доклад и проекторешение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. проведе Комисията за енергийно и водно регулиране.

Със сегашната процедура за изменение на цените на ВиК услуги за 2024 г. се отчита изпълнението на одобрените бизнес планове на ВиК операторите. В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба Комисията изменя служебно одобрените цени ежегодно, като добавя натрупаната инфлация за периода на действие на бизнес плана и я коригира с нормативно регламентираните коефициенти за съответната година.

За 2024 г. освен ежегодно прилаганите коефициенти, отчитащи ефективността на ВиК операторите и разходите, които са извършени за нови дейности и обекти, Комисията за първи път прилага изцяло нов коефициент. Той ще отчете реално изразходваните средства за електроенергия, от които ще се приспаднат получените от държавата компенсации за електроенергия за изминалата 2022 г., с изключение на периода на действие на мораториума върху цените.

Съгласно изчисленията на регулатора през 2024 г. за 8 регионални дружества се предвижда увеличение под 10% на цените на ВиК услугите спрямо действащите цени на ВиК услуги за 2023 г. – в областите Кюстендил, Шумен, Перник, София – област, Силистра, Стара Загора, Варна и Плевен.

За 6 дружества планираното увеличение е с над 20% спрямо действащите цени – в областите Сливен, Видин, Габрово, Враца, Хасково и Ловеч.

Представителят на Омбудсмана възрази срещу повишаването на цените и заяви, че определянето на нивото на социална поносимост следва да се извършва въз основа на надеждни данни. Браншовият синдикат към КНСБ цялостно подкрепи доклада на Комисията като отбеляза, че по-късното приемане на бизнес планове е ощетило дружествата.

Синдикатът на КТ „Подкрепа“ оцени високо доклада и подкрепи изменението на цените. Неговият представител посочи, че проблемите с цените на услугите са свързани основно с ниските доходи на населението.

От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ също възразиха срещу изменението на цените. Според организацията социалната поносимост не е отчетена въз основа на реални данни. Възражения срещу предлаганото изменение на цените на услугите имаха и представителите на общините Разград и Ловеч.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2024 г.

Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 22.12.2023 г. Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР.

Вашият коментар

Регистрация

Забравена парола?

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com